De man met de hamer en voeding

29-11-2018

Hersenen kunnen een bepalende factor vormen bij het tegenkomen van "de man met de hamer". Hersenen kunnen namelijk functioneren op glucose (koolhydraat) verbranding MAAR hebben de eigenschap goed te kunnen werken op basis van ketoseverbranding (ketonen kunnen door de hersenen gebruikt worden, de vetzuren waar na afbraak de ketonen uit ontstaan niet.)

Gezien de enorme energiebehoefte van het brein is dit laatste zeer belangrijk om te realiseren. De koolhydraten zijn namelijk ook nodig voor de spierfuncties en daarom moeten we zeker proberen deze brandstof niet te spenderen aan andere systemen zoals de hersenen als dat niet hoeft. Mocht dit systeem niet goed op orde zijn dan zal het bewegingsapparaat gegarandeerd op een fors lager niveau functioneren als er een tekort dreigt aan koolhydraten: de sporter gaat de man met de hamer tegenkomen.

De hersenen zijn om te overleven in stresssituaties namelijk van groter belang dan de spieren en het lichaam maakt in een stresssituatie dan ook de keuze de schaarse koolhydraten naar de hersenen te sturen. Gevolg: de man met de hamer komt langs en een sporter presteert vanaf dat moment niet meer. Dit kan het geval zijn bij teams waarvan de spelers teveel koolhydraten als primaire brandstof gebruiken. Hierdoor wordt een ploeg dan regelmatig in het laatste deel van de wedstrijd overlopen. Een oplossing kan zijn het accent in de voeding te verschuiven naar vetzuurrijk voedsel. Let op: dit betekent niet het radicaal afzweren van glucose inname maar wel een verschuiving richting vetzuren. Wanneer dit proces wordt opgestart zal het enkele weken duren tot het lichaam sneller ketonen gaat gebruiken. Voor meer info over ketonen klik hier.