Vergoedingen 

Onze behandelingen worden deels of geheel vergoed door uw verzekeraar uit uw aanvullende verzekering. Omdat het uit uw aanvullende verzekering gedekt wordt hoeft u niet eerst uit uw eigen risico te putten.

Voorwaarde om de behandeling betaald te krijgen is wel dat uw osteopaat staat ingeschreven bij het Nederlands Register Osteopathie. Onze osteopaten zijn hierbij ingeschreven en voeren daarom de titel osteopaat DO-MRO.

Wanneer u verhinderd bent graag 24 uur vooraf afzeggen zodat wij nog een nieuwe patient in onze agenda kunnen plannen.

Infomedics regelt de verzending van de facturen naar u. U kunt dus eerst de kosten bij uw verzekeraar declareren.  

Declarations

Our treatments are partially or fully reimbursed by your insurer from your additional insurance. Because it is covered by your supplementary insurance, you do not need to draw on your own risk first.

Condition for the treatment to get paid is that your osteopath is registered with the Dutch Registry Osteopathy. Our osteopaths are registered and therefore carry the title osteopath DO-MRO.

If you are unable to attend, please cancel 24 hours in advance so that we can plan a new patient in our diary. Infomedics arranges the sending of the invoices to you. You can therefore first claim the costs from your insurer.