Verwijzers info

Het vakgebied is gericht op diagnostiek en behandeling van klachten van het houding-, steun- en bewegingsapparaat. 

Wat kan een osteopaat voor u of uw kind betekenen? Een osteopaat weet welke lichaamsweefsels met elkaar in verbinding staan en op welke manier deze elkaar kunnen beïnvloeden. Daar waar de beweging verstoord is, is de osteopathische behandeling gericht op herstel van deze beweging. Door het herstel van de beweging kan het betreffende deel van het lichaam weer optimaal functioneren en vermindert of verdwijnt de pijn. Een behandeling door een osteopaat zorgt vaak voor grote opluchting.

Osteopathie is een veilige vorm van geneeskunst waarbij met de handen het lichaam wordt onderzocht en behandeld met als doel een oorzaak te vinden voor uw klachten. Een osteopaat kan klachten verhelpen die al jaren spelen en die soms onoplosbaar leken.

Chronisch

Een osteopaat komt vaak in beeld als een klacht hardnekkig blijkt. Dat kan over allerlei klachten gaan: rug- en nekklachten, sportblessures, zwangerschapsklachten, hoofdpijn en migraine, darmkrampjes bij kinderen, veelvuldig huilen van baby's, etc.

Onbegrepen klachten

Alsonderzoeken niks bijzonders laten zien, kan een osteopaat mogelijk helpen. Denk hierbij aan klachten als prikkelbare darmsyndroom, fybromyalgie enchronische vermoeidheid

Veilig

Osteopathie is een veilige behandelmethode, gebaseerd op principes uit anatomie, fysiologie en ook neurologie en embryologie. De osteopaat behandelt volwassenen, kinderen, baby's en zwangere vrouwen. In Nederland zijn de osteopaten verenigd in de NVO, de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie, die onderdeel uitmaakt van een grotere organisatie met o.a. een kwaliteitsregister en een stichting voor wetenschappelijk onderzoek.

Nederlandse Vereniging voor Osteopathie - Nederlands Register Osteopathie

Het NVO is de beroepsvereniging welke samen met het Nederlands Register Osteopathie (NRO) als doel heeft osteopathie deel te laten uitmaken van multidisciplinaire structuren. Daarnaast zijn zij belast met het bewaken van de kwaliteitseisen en het bevorderen van (verplichte) bijscholing.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.osteopathie.nl en www.osteopathie-nro.nl