Indicaties - klachten

Osteopathie kan een oplossing zijn voor een breed scala aan klachten. Naast de inmiddels bekende klachten die goed te behandelen zijn zoals rugklachten, huilbaby's en sportblessures behandelen wij ook de volgende klachten:

(Aan)gezichtspijnen:

 • Deze klachten kunnen variëren van diverse soorten hoofdpijn, op de oren, ogen, neus- en bijholtes, evenwichtsproblemen, wattengevoel in het hoofd. Aangezichtspijn heeft vaak te maken met irritatie van bepaalde zenuw (en) in hoofd-halsgebiedDe oorzaak kan zeer divers zijn zoals: verstoorde bewegelijkheid van bepaalde wervels of bindweefselstructuren van de schedel, waardoor de zenuw direct of indirect geïrriteerd raakt.De osteopaat bekijkt dit probleem niet zozeer als een vaststaand medisch probleem maar gaat op zoek naar de verstorende mechanische factoren, die het optimaal functioneren van de zenuw in de weg staan.

Allergieën:

 • Allergien hebben vaak te maken met een verstoring van het immuunsysteem in de vorm van een te sterke reactie dat zich uit in een ontstekingsreactie. Vaak ligt er een erfelijke component aan ten grondslag. De functie van de darmen en lever hebben hier ook grote invloed op. Zo kunnen bepaalde stoffen (uit de voeding, in de lucht) een overmatige reactie van het lichaam uitlokken.

  Zo'n verstoring kan al plaatsvinden in de baby-tijd of zelfs prenataal. Ook op latere leeftijd kun je allergien ontwikkelen .

  Naast voedingsadviezen en leefregels zal de osteopaat op zoek gaan naar de verstoring van lichaams-systemen, herstelt deze manueel met een positief effect op de allergie: hypersensibiliteit neemt af en het lichaam zal in de toekomst op een adequate manier reageren op prikkelende stoffen.

Bekkenproblematiek:

 • Bekkenklachten kunnen zich op verschillende manieren voordoen: pijn in de onderbuik, onderrug, stuitje, lies ,bil en been. Deze kunnen verband houden met organen in de bekkenregio zoals: blaas, nieren, darmen, vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen die in verbinding staan met het SI-gewricht, symphyse, het stuitje, de wervelkolom en de heup, ischialgie klachten . Alle organen gelegen in het bekken zitten met bindweefsel structuren zoals ligamenten vast aan het bekken en onderrug; daarnaast zijn ze ook onderling met elkaar verbonden met bepaalde bindweefselvliesjes, daarbij is een optimale bewegelijkheid en stabiliteit van de belang voor het optimaal functioneren van deze organen in het bekken. De osteopaat kan een verstoring in de bewegelijkheid van bindweefselstructuren opsporen en middels specifieke manuele technieken weer herstellen waardoor klachten verminderen of verdwijnen.

Darmklachten: 

 • Veel mensen hebben tegenwoordig darmklachten. Dit kan variëren van verstoorde stoelgang (obstipatie, diarree), darmkrampen tot opgezette buik. Naast bekende aandoeningen als ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa krijgen mensen vaak de diagnose PDS (prikkelbare darmsyndroom).

  Onze stressvolle westerse levensstijl is hier zeker debet aan: ons voedsel is vaak overmatig bewerkt, vol met suiker met een te kort aan macro en micro-nutriënten; ook drinken we te weinig. Onze darmen raken van slag en hebben vaak moeite goed te herstellen. Ook de samenstelling van darmbacterien is daarbij vaak verstoord. De osteopaat onderzoekt en analyseert deze verstoring en behandelt middels manuele technieken. Daarnaast krijgt u vaak geeft specifieke adviezen om de lichamelijke processen weer optimaal laten functioneren.

Duizeligheid: 

 • Duizeligheid kan zich op verschillende manieren uiten zoals: draaierigheid, licht in het hoofd, problemen met het evenwicht.

  Dit heeft vaak te maken met een verstoring van het evenwichtsorgaan (gelegen aan de binnenkant van het oor). Dit vormt samen met zenuwen- en hersencentra een complex systeem, dat op tal van manieren uit balans kan geraken. Daarom zijn er vaak ook andere klachten aanwezig zoals: hoofd/ nekpijn, ogen, gehoor, concentratie ... Deze verstoring kan veroorzaakt worden door problemen van de nek, het evenwichtsorgaan zelf ( BPPV), de buis van Eustachius, inadequate doorbloeding van bepaalde hersengebieden, recidiverende oorinfecties, ziekte van Meniere of bijwerkingen van medicatie. Maar ook stress en verstoorde ademhaling kunnen hier een grote rol bij spelen. De osteopaat helpt u verstoringen van bewegelijkheid van bepaalde structuren weer te verbeteren zodat klachten verminderen of verdwijnen..

Gewrichtsklachten: 

 • Gewrichtsklachten uitten zich vaak in pijn en veranderde bewegelijkheid ( hypo-/ hypermobiliteit) in een of meerdere gewrichten. Soms is daarbij een ontstekingsreactie aanwezig. Deze zogenaamde Functie-Laesie"(letsel) kan een systemische oorzaak hebben (hormonen, metabool, immuun systeem, artrose) of voortkomen uit een doorgemaakt trauma, overbelasting, of juist een verstoorde bewegelijkheid van andere gebieden in het lichaam die daar mee samenhangen. Ons lichaam heeft meer dan 100 gewrichten, met hele specifieke functies zoals het toelaten van een bepaalde bewegelijkheid tussen botstructuren. Deze bewegelijkheid kan zeer verschillen zoals bv. bij de knie en het bekken-gewricht. Het interessante is dat veel gewrichten onderling samenwerken en dus van elkaar afhankelijk zijn zowel tijdens alledaagse en sportspecifieke activiteiten. De osteopaat herstelt de klacht-gerelateerde verstoringen in het lichaam, zodat klachten verminderen en de functie verbeterd.


Hoofdpijnen / migraine: 

 • Hoofdpijn en migraine is veel geziene klachten in de osteopathie. Hoofdpijn is vaak gerelateerd aan de nekwervels, voorgaand heeft te maken met de bezenuwing van de nekspieren en aangezichtsspieren welke vanuit deze wervels komt. Een overprikkeling van de hoge nekregio kan ervoor zorgen dat er een gerefereerde pijn ontstaat richting het hoofd wat uiteindelijk als hoofdpijn wordt ervaren.

  Centraal in het eerste vraaggesprek en onderzoek staat dus de oorzaak van deze overprikkeling. Soms kan het zijn dat een lokale blokkade in de nekregio zorgt voor deze overprikkeling maar deze kan ook veroorzaakt worden vanuit bv de maagregio.

Kaakklachten: 

 • Kaak-problematiek uit zich vaak in pijn rond het kaakkopje (aan de voorzijde van het oor) of pijn van de spieren die hierbij betrokken zijn: deze kunnen klachten geven in het aangezicht, zijkant van het hoofd of onderkaak.

  Een verstoorde bewegelijkheid van het kaakgewricht ligt hier vaak aan ten grondslag. Dit komt omdat het kaakgewricht vele verbindingen kent met de rest van het lichaam en vaak het eindstation is van opstapeling van klachten. Lokale problematiek zoals tandheelkundige ingrepen, orthodontie en tandenknarsen hebben ook een nadelige invloed.

Maagklachten:

 • Last van zure oprispingen, een opgeblazen gevoel na het eten of een trekkend gevoel onder de ribben wellicht kan de osteopaat u verder helpen! Bij het behandelen van de maag(regio) zal de osteopaat eerst een uitgebreid vraaggesprek afnemen waarbij er gekeken wordt naar het verloop van de klachten; zijn er bepaalde voeding gerelateerde zaken welke de klacht provoceren, is er verminderde beweeglijkheid in de aangedane regio of wellicht is er sprake van een ketenproblematiek. De osteopaat onderzoekt het en stelt een persoons- specifiek behandelplan op.

Middenrifklachten:

 • Middenrifklachten kunnen zich op verschillende manieren uiten: een opgeblazen gevoel, een trekkend gevoel ter hoogte van de onderste ribben of bijvoorbeeld het gevoel hebben niet goed door te kunnen ademen. Het middenrif is een erg belangrijk voor zowel de gehele buik- als ribregio door zijn centrale ligging. Het middenrif kan gezien worden als een spier-koepel. Tijdens iedere inademing vlakt deze af naar beneden toe. De beweeglijkheid van het middenrif zorgt voor beweeglijkheid van organen wat uiteindelijk weer ten goede zal komen aan het functioneren van deze organen.

  Bovenstaande klachten kunnen direct of indirect beïnvloed worden door de structuren waar het middenrif aan vast hecht te behandelen of bijvoorbeeld de spanning onder of boven de koepel te verminderen om zo te zorgen dat de beweeglijkheid weer normaliseert en de klacht hersteld.

Peesontstekingen:

 • We zien met enige regelmaat peesontstekingen in de praktijk, die niet uit goed uit zichzelf herstellen of telkens weer terugkomen (recidiveren). Wanneer dit het geval is zal de osteopaat op zoek gaan naar de oorzaak van het probleem en waarom het lichaam in dit geval de ontsteking zelf niet op kan oplossen. De visie van de osteopaat is dat zodra de beweeglijkheid optimaal is, het lichaam ''gezond'', de doorbloeding en bezenuwing optimaal is het lichaam zelf de mogelijkheid heeft te kunnen herstellen van een ontstekingsreactie.post operatieve klachten.

Post-operatieve  klachten:

 • Zowel voor als na een operatie kan het verstandig zijn om een osteopaat te consulteren. Soms kan het zo zijn dat er n.a.v. een operatie bewegingsverlies is opgetreden door littekenweefsel. De verminderde beweeglijkheid kan leiden tot een aangepast houding- en beweegpatroon wat tot secundaire klachten kan leiden, zo kan bijvoorbeeld een totale knie prothese zorgen voor een verminderde strekking in het kniegewricht wat uiteindelijk zal leiden tot overcompensatie in rug- en heupregio. De osteopaat zal door middel van manuele technieken dit beweeglijkheidsverlies herstellen, waardoor het lichaam meer in balans zal komen en klachten zullen verminderen.

RSI:

 • RSI staat voor Repetitive Strain Injury. Ofwel een pijnprobleem op basis van een veelvuldig uitgevoerde activiteit of het langdurig in dezelfde stand houden van bijvoorbeeld de pols. De doorbloeding van het aangedane lichaamsdeel zal hierdoor verstoord raken en op termijn pijnklachten gaan veroorzaken. Middels osteopathie zal de regio waar de doorbloeding verminderd is worden losgemaakt.

Spastisch darm:

 • Wordt ook wel prikkelbare darmsyndroom genoemd. Een vrij groot deel van de klachten die behandeld worden in onze praktijk zijn symptomen in de buikregio. Oorzaken van deze klachten zijn legio. Problemen met de vertering van bepaalde voedingsstoffen, allergieën of voortdurende stress kunnen uw darmsysteem langdurig van streek maken. Daarom zal een behandeling buiten de veelvuldig door de osteopaat gebruikte manuele technieken gecombineerd gaan met voedingsadviezen. Mocht er verdere input betreffende voeding nodig zijn dan werken wij samen met diëtisten en mesologen.vermoeidheid

Vermoeidheid: 

 • Vermoeidheid is een breed begrip. Deze kan optreden na een langdurige griep maar ook bijvoorbeeld na een periode van stress of burn-out. Wij zullen in alle gevallen de totale systemen van je lichaam onderzoeken om te kijken waarom er geen volledig herstel optreedt. In ieder geval zal bekeken worden of de bewegelijkheid van de lichaamssystemen verminderd is en waar nodig worden deze gemobiliseerd. Daarnaast zal het voedingspatroon besproken worden.

Whiplash: 

 • Whiplash (zweepslag) klachten zijn klachten die kunnen ontstaan door een plotseling voor- of zijwaartse beweging van het hoofd en/ of  nek. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u in uw auto van achter of van de zijkant aangereden wordt. Gevolg is dat het zenuwstelsel kortdurend hevig wordt opgerekt. Optredende verschijnselen kunnen zijn: hoofdpijn, duizeligheid, nek-en rugpijn, pijn en tintelingen in  armen en vingers, vermoeidheid, concentratieverlies, verminderde mentale en lichamelijke belastbaarheid.

Indications

Osteopathy can be a solution for a wide range of complaints. In addition to the well-known complaints that are well treatable such as back problems, crying babies and sportsinjuries we also treat the following complaints:

Facial and jawpain, allergies, pelvic problem, intestinal complaints, dizziness, jointproblems, headaches, migraine, stomachproblems, diaphragmatic complaints, tendinitis, post operative pains, post traumatic complaints, RSI and whiplash.