Motorische voorkeuren en behandelen

18-01-2024

One size fits all bestaat niet

Elk individu voert een beweging anders uit. Geen teamgenoot voert een squat uit zoals jij het doet. De manier waarop jij een sprinttechniek aanleert is nooit identiek aan de wijze waarop je concurrent dit doet. Een behandeling van de ene voetballer is nooit identiek aan die van een andere speler die dezelfde blessure heeft. Simpelweg omdat niemand precies op elkaar lijkt, waarneemt, voelt, denkt beslist en uitvoert. Een lichaam is een 3-dimensionaal functionerend systeem dat daarnaast ook nog mentale en emotionele vaardigheden bezit. Wellicht dat deze lichamelijke en mentale systemen zelfs een eenheid vormen. Kortom, de kans dat het buigen van een knie een puur 2-dimensionale beweging is, is nogal klein (….onmogelijk….). Laat staan dat jij en ik dit op exact dezelfde manier doen.

Omdat het voorkomen en behandelen van bijvoorbeeld een hamstringblessure ondanks alle technologische test- en behandelapparatuur nog steeds grote problemen oplevert is het interessant om te kijken of dit enigszins te verklaren is. De vraag stellen is in feite deze meteen beantwoorden. Zoals gezegd in de inleiding zijn er zoveel zaken die meedoen aan de uitvoering van een beweging dat het ondoenlijk is 1 individueel aspect als oorzaak te zien. Bewegen is COMPLEX.

Is er 1 of zijn er enkele grote lijnen die als hulpmiddel kunnen dienen om hamstringblessures aan te pakken of te voorkomen? Vanuit de osteopathie is het duidelijk dat een spier en dus ook de hamstring afhankelijk zijn van de totale bewegingsketen. Bijvoorbeeld: is het bekken functioneel mobiel en bewegen de wervels vrij en geven deze dus de hamstring de mogelijkheid om het bekken daadwerkelijk te bewegen bij een sprint of het uitvoeren van een trap tegen een bal. Zoniet, dan bestaat er een grotere kans op een spierscheuring. Zo ja, is er wellicht een wijze van uitvoering aangeleerd die niet bij de individuele motorische voorkeuren van de sporter hoort? Zeker als deze blessure iedere keer recidiveert is het voor een behandelaar zaak om samen met de techniektrainer of coach te gaan kijken naar de uitvoering om zo te voorkomen dat een spierletsel recidiveert. Niet om op de stoel van de trainer te gaan zitten maar om de sporter gezond te krijgen en te houden.

Een handzame en effectieve manier om dan te analyseren is het in kaart brengen van de motorische voorkeuren van de geblesseerde speler. Een belangrijk punt hierbij is of er een voorkeur is voor het gebruiken van de voorste spierketen of juist de achterste spierketen. Deze voorkeuren zijn aangeboren en kunnen verstoord worden bij het aanleren van bijvoorbeeld dezelfde werp- of traptechniek aan iedereen. Ongeacht de individuele aanleg. In deze gevallen is het terugkeren naar een natuurlijke uitvoering van een techniek vaak al de oplossing. Een natuurlijke uitvoering betekent dat een groep de voorbereiding van een actie doet vanuit dieper zitten terwijl de andere groep juist meer begint vanuit "hoogte" om vervolgens de beweging aan te zetten door iets naar beneden te gaan bewegen. Het mooie aan deze wijze van kijken is dat het voor de behandelaar een vrij objectieve tool geeft om het recidiveren van blessures grotendeels te voorkomen.

#osteopathie #bewegingspatronen #blessures #behandelingen #frequentietherapie #vigocell #frequentiecentrum #osteopathiepraktijk #motoriek #frequentiecel #sport #gezondheid #motoriek #motorischevoorkeuren #anatomie #trainen #fysiotherapie #manueletherapie #voetbal #hockey #osteopathievanduursen #geonado #squat #revalidatie #actiontypes #spierketen #spierketens